Clin Exp Reprod Med Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Maryam Yadegari 2 Bo Ae Yoon 1
Mahsa Yaghobinejad 1 Bo Hyun Yoon 1
Hiroyuki Yakanaka 2 Bo-Hyun Yoon 2
Shuji Yamamoto 1 Byung Koo Yoon 1
Yoshiki Yamashita 1 Byung-Koo Yoon 1
Toshihiko Yanase 1 Dal Young Yoon 1
B K Yang 1 H S Yoon 1
Boo Keun Yang 1 Hye Gyun Yoon 1
Chul-Hak Yang 3 Hye Jin Yoon 1
Chun Mo Yang 1 Hyejin Yoon 1
Eun Suk Yang 1 Hyun Soo Yoon 6
Hye Young Yang 1 Hyun Tae Yoon 1
Hyo In Yang 1 Hyun-S Yoon 1
Hyun Won Yang 5 Jeong Im Yoon 2
Hyun-Won Yang 1 Jeong Mi Yoon 1
Hyunwon Yang 2 Ji Sung Yoon 1
IS Yang 1 Ji Yeon Yoon 3
Jae-Mo Yang 2 Jinah Yoon 1
Jung Sook Yang 2 Jong Byung Yoon 1
Kwan Cheal Yang 1 M Yoon 1
Kwang Moon Yang 24 Man Soo Yoon 1
Kwang Mun Yang 1 S H Yoon 10
Mhan-Pyo Yang 1 S J Yoon 2
Woo Ick Yang 2 San Hyun Yoon 8
YH Yang 1 Sang Ho Yoon 2
Young Ho Yang 1 Sanhyun Yoon 1
Young-Ho Yang 1 Se Jin Yoon 7
Yun Seok Yang 1 Seon Woong Yoon 1
Hyunwon Yang 1 Sook Young Yoon 3
Jung Bo Yang 3 Sun Yoon 1
Kwang Moon Yang 23 Sung Do Yoon 1
Kwang-Moon Yang 1 T K Yoon 16
Ning Jie Yang 1 Tae Ki Yoon 21
Seong Ho Yang 1 Tai Ki Yoon 1
Seung Choul Yang 1 Yong Dal Yoon 7
Tae-Hyun Yang 1 Yong-DaI Yoon 1
Yu-Shih Yang 1 Yong-Dal Yoon 11
Yun Hee Yang 1 Young Wook Yoon 1
Yunseok Yang 1 Ayoung Yoon 1
Zhihong Yang 1 Hae Jin Yoon 1
Meltem Yardim 1 Hye Jin Yoon 3
Mesut Yardimciel 1 Hye-Jin Yoon 1
Fatemeh Yarmahmoudi 1 Jeong Yoon 2
Kengo Yasuda 2 Ji-Sung Yoon 1
Ehsan Farashahi Yazd 1 Jung Yoon 1
Fatemeh Yazdinejad 1 San Hyun Yoon 9
Luwei Ye 1 San-Hyun Yoon 2
Yun Ye 1 Sang Ho Yoon 3
Hakan Yelke 1 Sook-Young Yoon 1
Gyu Sun Yeon 1 Tae Ki Yoon 12
Hye Jeong Yeon 2 Tae-Ki Yoon 2
Myeong Jin Yeon 3 Hyejin Yoon 3
Hye Won Yeum 1 Min-Ji Yoon 2
Myung Jin Yeun 1 Sook Young Yoon 1
B K Yi 6 Keun Jae You 1
Bong Kyung Yi 2 Seung Hwan You 2
J W Yi 1 Young Ah You 1
Ji Won Yi 1 Rae-Mi You 3
Seung Yeun Yi 1 Hye Won Youm 4
Won Jin Yi 1 Hyewon Youm 1
Gwang Yi 3 Hyun Sik Youm 1
Hyun Jeong Yi 1 Yun Hee Youm 1
Kyong Wook Yi 2 Hye Won Youm 2
Fadile Yildiz Zeyrek 1 Hyewon Youm 2
Bayram Yilmaz 1 Joung Sub Youn 1
Filiz Yilmaz 2 Yousefreza Yousefnia-Pasha 1
Ozlem Yilmaz 1 John L Yovich 1
Dong Jin Yim 1 Chai Hyeock Yu 1
Yong Soon Yim 1 Han Ki Yu 3
Huiqun Yin 1 Hyeong Gon Yu 2
Yukiko Yonezawa 1 Seung Hwan Yu 1
Dong-Wha Yoo 1 Seung Youn Yu 1
Han Ki Yoo 1 Young Yu 2
Ji Yoo 1 Chang Seok Yu 1
Ji Hee Yoo 2 Eun Jeong Yu 3
JJ Yoo 1 Hyeong Gon Yu 1
Jung Bae Yoo 1 Eun Hee Yu 1
Jung Yoo Yoo 1 Yasushi Yumura 2
Keun Jae Yoo 4 Jong Min Yun 2
Keun Jai Yoo 4 MC Yun 1
KY Yoo 1 Sanhyun Yun 1
Seung Chul Yoo 1 Seok-Cheon Yun 1
Seung Hwan Yoo 1 Yeo Jin Yun 1
Chang-Seok Yoo 4 Yeon Jung Yun 1
Ji Hee Yoo 4 Sujin Yun 1
Jung Hyun Yoo 1 Bo Hyon Yun 1
Kyoung Won Yoo 1 Bo Seong Yun 1
BH Yoon 2 Muslim Yurtcu 1
BK Yoon 1 Noor Haliza Yusoff 1
  • Journal Impact Factor 1.8
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul National University Bundang Hospital
82 Gumi-ro 173, Bundang-gu, Seongnam 13620, Korea
Tel: +82-31-787-7254    CP: +82-10-9072-3154    E-mail: blasto@snubh.org                

Copyright © 2024 by Korean Society for Reproductive Medicine.

Developed in M2PI

Close layer
prev next