Clin Exp Reprod Med Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Hiroyuki Yakanaka 2 Byung Koo Yoon 1
Shuji Yamamoto 1 Byung-Koo Yoon 1
Yoshiki Yamashita 1 Dal Young Yoon 1
Toshihiko Yanase 1 H S Yoon 1
B K Yang 1 Hye Gyun Yoon 1
Boo Keun Yang 1 Hye Jin Yoon 1
Chul-Hak Yang 3 Hyejin Yoon 1
Chun Mo Yang 1 Hyun Soo Yoon 6
Eun Suk Yang 1 Hyun Tae Yoon 1
Hye Young Yang 1 Hyun-S Yoon 1
Hyo In Yang 1 Jeong Im Yoon 2
Hyun Won Yang 5 Jeong Mi Yoon 1
Hyun-Won Yang 1 Ji Sung Yoon 1
Hyunwon Yang 2 Ji Yeon Yoon 3
IS Yang 1 Jinah Yoon 1
Jae-Mo Yang 2 Jong Byung Yoon 1
Jung Sook Yang 2 M Yoon 1
Kwan Cheal Yang 1 Man Soo Yoon 1
Kwang Moon Yang 24 S H Yoon 10
Kwang Mun Yang 1 S J Yoon 2
Mhan-Pyo Yang 1 San Hyun Yoon 8
Woo Ick Yang 2 Sang Ho Yoon 2
YH Yang 1 Sanhyun Yoon 1
Young Ho Yang 1 Se Jin Yoon 7
Young-Ho Yang 1 Seon Woong Yoon 1
Yun Seok Yang 1 Sook Young Yoon 3
Hyunwon Yang 1 Sun Yoon 1
Jung Bo Yang 3 Sung Do Yoon 1
Kwang Moon Yang 23 T K Yoon 16
Kwang-Moon Yang 1 Tae Ki Yoon 21
Ning Jie Yang 1 Tai Ki Yoon 1
Seong Ho Yang 1 Yong Dal Yoon 7
Seung Choul Yang 1 Yong-DaI Yoon 1
Tae-Hyun Yang 1 Yong-Dal Yoon 11
Yu-Shih Yang 1 Young Wook Yoon 1
Yun Hee Yang 1 Ayoung Yoon 1
Yunseok Yang 1 Hae Jin Yoon 1
Zhihong Yang 1 Hye Jin Yoon 3
Meltem Yardim 1 Hye-Jin Yoon 1
Mesut Yardimciel 1 Jeong Yoon 2
Kengo Yasuda 2 Ji-Sung Yoon 1
Ehsan Farashahi Yazd 1 Jung Yoon 1
Fatemeh Yazdinejad 1 San Hyun Yoon 9
Yun Ye 1 San-Hyun Yoon 2
Gyu Sun Yeon 1 Sang Ho Yoon 3
Hye Jeong Yeon 2 Sook-Young Yoon 1
Myeong Jin Yeon 3 Tae Ki Yoon 12
Hye Won Yeum 1 Tae-Ki Yoon 2
Myung Jin Yeun 1 Hyejin Yoon 1
B K Yi 6 Min-Ji Yoon 2
Bong Kyung Yi 2 Sook Young Yoon 1
J W Yi 1 Keun Jae You 1
Ji Won Yi 1 Seung Hwan You 2
Seung Yeun Yi 1 Young Ah You 1
Won Jin Yi 1 Rae-Mi You 3
Gwang Yi 3 Hye Won Youm 4
Hyun Jeong Yi 1 Hyewon Youm 1
Kyong Wook Yi 1 Hyun Sik Youm 1
Fadile Yildiz Zeyrek 1 Yun Hee Youm 1
Ozlem Yilmaz 1 Hye Won Youm 2
Dong Jin Yim 1 Hyewon Youm 2
Yong Soon Yim 1 Joung Sub Youn 1
Huiqun Yin 1 Yousefreza Yousefnia-Pasha 1
Yukiko Yonezawa 1 John L Yovich 1
Dong-Wha Yoo 1 Chai Hyeock Yu 1
Han Ki Yoo 1 Han Ki Yu 3
Ji Yoo 1 Hyeong Gon Yu 2
Ji Hee Yoo 2 Seung Hwan Yu 1
JJ Yoo 1 Seung Youn Yu 1
Jung Bae Yoo 1 Young Yu 2
Jung Yoo Yoo 1 Chang Seok Yu 1
Keun Jae Yoo 4 Eun Jeong Yu 3
Keun Jai Yoo 4 Hyeong Gon Yu 1
KY Yoo 1 Yasushi Yumura 2
Seung Chul Yoo 1 Jong Min Yun 2
Seung Hwan Yoo 1 MC Yun 1
Chang-Seok Yoo 4 Sanhyun Yun 1
Ji Hee Yoo 4 Seok-Cheon Yun 1
Jung Hyun Yoo 1 Yeo Jin Yun 1
Kyoung Won Yoo 1 Yeon Jung Yun 1
BH Yoon 2 Sujin Yun 1
BK Yoon 1 Bo Hyon Yun 1
Bo Ae Yoon 1 Bo Seong Yun 1
Bo Hyun Yoon 1 Noor Haliza Yusoff 1
Bo-Hyun Yoon 2
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
Department of Obstetrics and Gynecology CHA Bundang Medical Center, CHA University
59 Yatap-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: +82-31-727-8701    CP: +82-10-9072-3154    E-mail: hwas0605@cha.ac.kr                

Copyright © 2022 by Korean Society for Reproductive Medicine.

Developed in M2PI

Close layer
prev next